Vi förnyade vår webbutik och samtidigt bytte vi namn. Stickdax är kanske lättare att komma ihåg. Checkouten funger inte ännu. Vi hoppas att det blir klart denna vecka.

 

Vilket 1 maj väder. Nu blir det att ta stickningen och kaffekoppen ut i trädgården.