Vi gjorde en mini midsommar krans, men det var inte enkelt att få den placerad på

Marys huvud. Hon tyckte att det var fåningt.